Chat Now

English Chinese

Notis Privasi Data Peribadi

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) telah berkuatkuasa pada 15 November 2013 untuk mengawal pemprosesan data peribadi dalam transaksi perdagangan.  Akta ini adalah diperlukan untuk memberitahu bahawa hak anda tentang data peribadi yang dipungut dan / atau diproses oleh kami serta tujuannya. Akta ini juga memerlukan kami memperoleh persetujuan anda bagi pemprosesan data peribadi anda.

Kami, MEWB Skincare Sdn Bhd, ingin maklumkan anda bahawa data peribadi dan maklumat yang diberikan oleh anda bagi tujuan memesan dan / atau membeli mana-mana daripada produk kami atau untuk tujuan berkongsi kisah dan / atau pengalaman anda menggunakan mana-mana daripada produk kami, akan terus digunakan dan diproses oleh kami untuk tujuan berikut:

 • untuk berkomunikasi bersama anda
 • untuk proses pesanan anda dan / atau urusniaga pembelian
 • untuk bertindak balas terhadap pertanyaan anda
 • untuk menyediakan anda tentang pengiklanan dan / atau promosi
 • untuk menyediakan anda dengan maklumat tentang kempen pemasaran dan aktiviti pelancaran atau perasmian yang dicadangkan oleh kami, atau bersama dengan rakan korporat kami
 • untuk menjalankan penyelidikan di barangan dan perkhidmatan baru bagi anda
 • untuk menjalankan aktiviti dalaman
 • untuk berkongsi kisah anda dan / atau pengalaman menggunakan mana-mana daripada produk  kami dengan pengguna lain yang sedia ada atau berpotensi, jika disetujui anda
 • untuk proses mana-mana permintaan lain dan/ atau transaksi sebagaimana yang dipersetujui oleh anda

Kami ingin maklumkan bahawa ini adalah diperlukan untuk kami memproses data peribadi anda untuk tujuan-tujuan di atas.

Jika mana-mana daripada tujuan di atas diperlukan, data peribadi anda boleh diserahkan ke lokasi dalam dan / atau luar Malaysia atau mendedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami yang berlokasi dalam atau luar Malaysia.

Kami memastikan bahawa data peribadi anda akan dilindungi seperti yang ditunjukkan di atas dan dalam bidang undang-undang, ia tidak akan didedahkan dengan sengaja atau berserah tanpa persetujuan anda diperolehi.

Anda boleh, pada bila-bila masa, membuat pertanyaan kepada kami untuk yang berikut:

 • akses kepada data peribadi anda
 • pembetulan data peribadi anda
 • menghadkan pemprosesan data peribadi anda
 • memerlukan kami berhenti atau menghalang untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan mana-mana pemasaran atau bahan iklan

dengan menyerahkan pertanyaan anda melalui pos atau e-mel:

Alamat: 32A-1, Jalan PJU 5/20D,
The Strand Kota Damansara,
47810 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia
E-mel: support@lifecellmalaysia.com

Untuk maklumat lanjut, sila merujuk Privacy & Security Policy pada laman web kami.

Yang ikhlas,

Chloe Liew Shin Chin
Product Manager
MEWB SKINCARE SDN BHD
(Registration No. 1115696-W)